Документи

Под-категории

Проекти

Проект "Дъга на приятелството", Проект "Образование без граници" в партньорство със СОУ "Любен Каравелов", град Пловдив

Цели: 1. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите групи в мултикултурна среда, чрез включването им в интерактивни дейности за изучаване на словесния фолклор на етносите в България.
2. Облекчаване на прехода от детската градина в училище и улесняване на адаптацията към организационната култура на училището.
3. Приобщаване на родителите на децата към съвместна работа с детската градина за развитие на творческия потенциал на децата.

 

Преглед на статии...

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА

ОТ ДГ СНЕЖАНКА”, ГР. ПЛОВДИВ

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЩЕ ЗАПОЧНЕ

ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ГРУПИТЕ,

СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ

В ДЕТСКА ЯСЛА №17 „ДЕТСКИ СМЯХ“, РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“

  

ОТ РЪКОВОДСТВОТО