Начало

Документи на Училищното настоятелство и Обществения съвет при ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Устав на Училищно настоятелство при ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Портфолио на Училищно настоятелство при ДГ "Снежанка", гр. Пловдив

Състав на УН "Снежанка":

Председател Силвана Кендерова

Членове:

Пенка Ралчева 

Десислава Тамбушева-Барбутска

Елена Шабан

Петя Жекова

 

Правилник на Обществения съвет:

Състав на Обществения съвет:

Председател: Красимир Ацалов

Членове:

Магдалена Атанасова - финансиращ орган

Атанас Пройчев

Бояна Пачева

Людмила Сулакова

Ваня Кирилова-Недекова