Начало

Бюджет

Бюджет

Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2020 година 


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г. -  Прочети