Начало

Бюджет на детската градина

Бюджет на детската градина

Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2020 година 

 

 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.12.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г. -  Прочети


 Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка”, гр. Пловдив -  Прочети

 

                                                                  Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2021 година

Изпълнение на първото тримесечие на Бюджета за 2021 г. към 30.06.2021 г. - Прочети

Изпълнение на първото тримесечие на Бюджета за 2021 г. към 31.03.2021 г. -  Прочети

Бюджет 2021 г.


 

 

Бюджет и изпълнение на бюджета на ДГ "Снежанка", град Пловдив за 2020 година 

 

 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.12.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020 г. -  Прочети


 Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г. -  Прочети