ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „СНЕЖАНКА“ – ГР. ПЛОВДИВ, ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „СНЕЖАНКА“ – ГР. ПЛОВДИВ, ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ТИП ПОРЪЧКА: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ДАТА: 2019-02-12 16:45:42

№ 20190212SDUC7835816

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190212SDuc7835816