ПРОЕКТ: „С ПЛОВДИВ В СЪРЦЕТО“ - 03.2019Г.- 05.2019Г.