СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА

ОТ ДГ СНЕЖАНКА”, ГР. ПЛОВДИВ

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЩЕ ЗАПОЧНЕ

ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ГРУПИТЕ,

СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ

В ДЕТСКА ЯСЛА №17 „ДЕТСКИ СМЯХ“, РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“

  

ОТ РЪКОВОДСТВОТО