Начало » За нас » История

НАШАТА ИСТОРИЯ

ЦДГ ”Снежанка”, район „Централен”, град Пловдив е открита на 16.03.1970г. като седмична детска градина .

Сградата е специално построена за целта и е с капацитет 104 деца.

Директор на детската градина е Йонка Пачева ,сменена по-късно същата година от Ангелина Караколева , а педагогическият колектив е бил в състав :

1. Надежда Райчева
2. Мата Мановска
3. Пенка Станкова
4. Свобода Божилова
5. Мария Димитрова
6. Мария Кънева
7. Елена Чуклева
8. Господинка ДянковаПрез 1971 г. се прави преустройство на задния вход на сградата , като с архитектурна връзка се свързва кухненският блок с централния корпус. Новото помещение се ползва като приемна за децата .

През м.юли 1974г. започва строителството на физкултурен салон и закрит плувен басейн , които са открити на 03.03.1978г. Първият треньор по плуване е Христина Попова от Физкултурно дружество „Локомотив” .

Учебната 1979/1980 г. започва с две нови групи , настанени в допълнителна сграда в двора на детската градина . Детската градина функционира днес с шест групи с капацитет 128 места за деца, от първа до подготвителна групи.

От 1982г. детската градина е базова детска градина към ПУ”Паисий Хилендарски”.

Ръководство

От 1974 г. до 1989г. Директор на детската градина е Петранка Джевелекова.
През 1989г. за директор на детската градина е назначена Матинка Кирекчиева .
От м.февруари 1999г. и до момента Директор на детската градина е Анета Найденчовска .