За детската градина

Информация за изпълнение на бюджет 2020 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. :

1.    Делегиран от ДД:

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –141564.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО 6506.00лв.

  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характер на възнаграждение – 8497.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения – 845.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 16521.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 4752.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 7338.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 3935.00лв.

  - § 10-14 – учебни помагала - 2382.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 1482.00лв.

  Общо разходи от Делегиран бюджет ДД: 193 822.00 лв.

     2. Делегиран от МД:

  - §10-11 – храна – 21635.00 лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  - 1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 3934,00 лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи – 1375,00 лв.

              -канцеларски м-ли - 1119,00 лв.

             - ел.м. и др. м-ли - 1151,00 лв.

            - АУДИО KIT 2 COMMEL -  289.00 лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 8939,00 лв.                                                        

    в т.ч.– вода - 540.00 лв.

              - ел. енергия – 2895.00 лв.

              - топлофикация - 5504.00 лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги5767,00  лв.                                                

    в т.ч.– пране на бельо  - 2326.00 лв.     

              - телефонни услуги - 566.00 лв.

              - абон. счет.  софтуер - 1718.00 лв.     

              - други услуги - 1157.00 лв.

Общо разходи от Делегиран бюджет МД: 41 945.00   лв.            

Изготвил:

 

    Ст.счетоводител   М.Атанасова

-----------------------------

Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020:

1.      Делегиран от ДД: 124365.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 88509.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО 5478.00 лв.

  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение –8497.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –741.00 лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 10333.00 лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –3002.00 лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –4612.00 лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 2418.00 лв.                                                        

  - § 10-20 – разходи за външни услуги -775.00 лв.                                                               

2.     Делегиран от МД:  23 770.00   лв.            

 - § 10-11 – храна13412.00 лв.

  - § 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло - 1670,00 лв.                                                                                                                 

  - § 10-15 – материали  - 2487,00 лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –843.84 лв.

              -канцеларски м-ли -662.01 лв.

             - ел.м.  и др.м-ли-880.88 лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 2983,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода -346.00 лв.

                - ел. енергия –2637.48 лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо -1267.38  лв.

              - телефонни услуги - 351.39 лв.

              - абон. счет.  софтуер - 1363.03  лв. 

              - други услуги  -   336.88 лв.          

 

Изготвил: Ст. счетоводител - М. Атанасова

 -----------------------

Изпълнение на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.

 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО    4784.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00 лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00 лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00 лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00 лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.

  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.

2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            

  - §10-11 – храна9160.00лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло - 1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 1048,00 лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35 лв.    

              -канцеларски м-ли -  286.64 лв.

             - ел.м. и др.м-ли - 346.35 лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        

    в т.ч.  – вода  - 62.35 лв.

               - ел. енергия – 665.65 лв.

  - § 10-20 – разходи за външн услуги1728,00 лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо - 535.98 лв.

             - телефонни услуги  - 211.59 лв.

             - абон. счет. софтуер -  980.13  лв.       

Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Прием на нови първа група и втора група за учебната 2020-2021 година.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Детска градина "Снежанка", гр. Пловдив обявява допълнителен прием на деца в новите първа група и втора група за учебната 2020-2021 година. Класиране на 17.септември.2020 г. Родителите могат да подадат заявления в Системата за централизиран прием на Община Пловдив на адрес: http://dz-priem.plovdiv.bg/schools/3?sDistrictId=1

 

Нашата история

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

ДГ ”Снежанка”, район „Централен”, град Пловдив е открита на 16.03.1970г. като седмична детска градина .

Сградата е специално построена за целта и е с капацитет 104 деца. Детската градина днес функционира с шест групи с капацитет 128 места за деца, от първа до подготвителна групи.

Начало

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА", ГРАД ПЛОВДИВ, РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

Педагогически екип

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Директор: Анета Найденчовска

Учители:  Ася Стоянова, Женя Асенова, Ина Недялкова, Милена Коева, Нина Димова, Петя Арабаджиева, Силвет Илиева, Таня Дечева, Теодора Узунова.

Учител по музика : 

Петя Арабаджиева

 

Подкатегории

 • Без категория

  Със Заповед №20ОА-668/30.03.2020 г. на Кмета на Община Пловдив е направена промяна на таксите за детска градина във връзка с извънредното положение.
  За м.март няма да се начислява постоянната част в размер на 20 лв., а само пропорционалната за посетените дни.
  Напомняме, че за Ваше удобство можете да заплатите таксата за детска градина
  1. По банков път и EasyPay до 6-то число на м.април
  по сметката на ДГ „Снежанка” , гр. Пловдив
  BG02IORT73753102601100,
  ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ
  2. На каса, в детската градина на следните дати : 1, 2 и 3 април от 8,30ч. до 10,30ч. и за пропусналите такса за м.февруари

  Благодарим ви!
  Пазете се здрави!