За детската градина

Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.

 

 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО    4784.00лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.

  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.

 

2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            

  - §10-11 – храна9160.00 лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  -  1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 1048,00лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35     

              -канцеларски м-ли -  286.64

             - ел.м. и др.м-ли - 346.35

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода  - 62.35

               - ел. енергия – 665.65

  - § 10-20 – разходи за външн услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо - 535.98         

             - телефонни услуги  - 211.59

             - абон. Счет. софтуер -  980.13             

 

Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

 

  • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

 

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев може да намерите тук.

Нашата история

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

ДГ ”Снежанка”, район „Централен”, град Пловдив е открита на 16.03.1970г. като седмична детска градина .

Сградата е специално построена за целта и е с капацитет 104 деца. Детската градина днес функционира с шест групи с капацитет 128 места за деца, от първа до подготвителна групи.

Начало

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА", ГРАД ПЛОВДИВ

Педагогически екип

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
Директор: Анета Найденчовска
Учители:  Ася Стоянова, Венета Костова, Елис Сами-Идриз, Женя Асенова, Ина Недялкова, Мария Александрова, Милена Коева, Нина Димова, Петя Арабаджиева, Силвет Мустафа, Таня Дечева, Теодора Узунова, Цеца Кюрегян