Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.

 

 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО    4784.00лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.

  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.

 

2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            

  - §10-11 – храна9160.00 лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  -  1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 1048,00лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35     

              -канцеларски м-ли -  286.64

             - ел.м. и др.м-ли - 346.35

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода  - 62.35

               - ел. енергия – 665.65

  - § 10-20 – разходи за външн услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо - 535.98         

             - телефонни услуги  - 211.59

             - абон. Счет. софтуер -  980.13             

 

Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова