Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.09.2020 г. :

1.    Делегиран от ДД:

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –141564.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО 6506.00лв.

  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характер на възнаграждение – 8497.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения – 845.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 16521.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 4752.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 7338.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 3935.00лв.

  - § 10-14 – учебни помагала - 2382.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 1482.00лв.

  Общо разходи от Делегиран бюджет ДД: 193 822.00 лв.

     2. Делегиран от МД:

  - §10-11 – храна – 21635.00 лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  - 1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 3934,00 лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи – 1375,00 лв.

              -канцеларски м-ли - 1119,00 лв.

             - ел.м. и др. м-ли - 1151,00 лв.

            - АУДИО KIT 2 COMMEL -  289.00 лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 8939,00 лв.                                                        

    в т.ч.– вода - 540.00 лв.

              - ел. енергия – 2895.00 лв.

              - топлофикация - 5504.00 лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги5767,00  лв.                                                

    в т.ч.– пране на бельо  - 2326.00 лв.     

              - телефонни услуги - 566.00 лв.

              - абон. счет.  софтуер - 1718.00 лв.     

              - други услуги - 1157.00 лв.

Общо разходи от Делегиран бюджет МД: 41 945.00   лв.            

Изготвил:

 

    Ст.счетоводител   М.Атанасова

-----------------------------

Изпълнение на Бюджета за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020:

1.      Делегиран от ДД: 124365.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 88509.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО 5478.00 лв.

  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение –8497.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –741.00 лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 10333.00 лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –3002.00 лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –4612.00 лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 2418.00 лв.                                                        

  - § 10-20 – разходи за външни услуги -775.00 лв.                                                               

2.     Делегиран от МД:  23 770.00   лв.            

 - § 10-11 – храна13412.00 лв.

  - § 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло - 1670,00 лв.                                                                                                                 

  - § 10-15 – материали  - 2487,00 лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –843.84 лв.

              -канцеларски м-ли -662.01 лв.

             - ел.м.  и др.м-ли-880.88 лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 2983,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода -346.00 лв.

                - ел. енергия –2637.48 лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо -1267.38  лв.

              - телефонни услуги - 351.39 лв.

              - абон. счет.  софтуер - 1363.03  лв. 

              - други услуги  -   336.88 лв.          

 

Изготвил: Ст. счетоводител - М. Атанасова

 -----------------------

Изпълнение на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.

 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО    4784.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00 лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00 лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00 лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00 лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.

  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.

2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            

  - §10-11 – храна9160.00лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло - 1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 1048,00 лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35 лв.    

              -канцеларски м-ли -  286.64 лв.

             - ел.м. и др.м-ли - 346.35 лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        

    в т.ч.  – вода  - 62.35 лв.

               - ел. енергия – 665.65 лв.

  - § 10-20 – разходи за външн услуги1728,00 лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо - 535.98 лв.

             - телефонни услуги  - 211.59 лв.

             - абон. счет. софтуер -  980.13  лв.       

Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова