Начало

Нашата история

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

ДГ ”Снежанка”, район „Централен”, град Пловдив е открита на 16.03.1970г. като седмична детска градина .

Сградата е специално построена за целта и е с капацитет 104 деца. Детската градина днес функционира с шест групи с капацитет 128 места за деца, от първа до подготвителна групи.

Eкип на ДГ "Снежанка"

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
Директор: Анета Найденчовска
Екипи на възрастовите групи: 
Първа-а група : Милена Коева-старши учител, Силвет Илиева - учител,
Катя Тенчева - помощник-възпитател
Първа-б група : Ива Маринова - учител, Теодора Лазарова - учител,
Анелия Петкова - помощник-възпитател
Втора група : Ася Стоянова - старши учител, Таня Савова - учител,
Петранка Мичовска - помощник-възпитател
ТретаПГ-а : Нина Димова - старши учител, Петя Арабаджиева - старши учител,
Соня Съкъджиян-Дикранян- помощник-възпитател
ТретаПГ-б : Севдалина Тодорова - учител, Теодора Узунова - старши учител,
Бояна Стайкова - помощник-възпитател
ЧетвъртаПГ: Ина Недялкова - учител, Таня Дечева- старши учител,
Павлинка Пенова- помощник-възпитател
Учител по музика : Петя Арабаджиева
Логопед : Цветана Филипова
Завеждащ административна служба : Маргарита Чалъкова
Медицинска сестра : Мирослава Бахчеванска
Работник подръжка : Костадин Костадинов
 

Подкатегории